Fiscaal advies

Eventus Bonus verzorgt alle belastingaangiften, van inkomstenbelasting tot vennootschapsbelasting en van omzetbelasting tot loonbelasting. We maken hierbij gebruik van de modernste software en elektronische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst, zodat de aangiften snel en efficiënt kunnen worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de aanslag voor u zo gunstig mogelijk uit te laten vallen. Voor ondernemers stellen we bovendien de jaarstukken op, waarna we uitgebreid de tijd nemen om de resultaten en de financiële en fiscale positie te bespreken.


Bedrijfseconomisch advies

Eventus Bonus is dé partner voor adviezen op bedrijfseconomisch gebied. We geven advies over alle economische en financiële aspecten van uw bedrijfsvoering. Zo stellen we bijvoorbeeld uw (tussentijdse) financiële rapportages op, maar bieden we tevens ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen. Desgewenst adviseren we u ook over het opzetten van een overzichtelijke financiële administratie. Dat is voor u als ondernemer niet alleen erg prettig omdat het bijhouden van een administratie een wettelijke verplichting is, maar ook omdat een goede administratie inzicht geeft in de financiële situatie van uw bedrijf. Daardoor bent u als ondernemer in staat alert te reageren op veranderingen en kunnen de jaarstukken en de belastingcontroles gemakkelijk en snel worden afgehandeld. Een logisch vervolg op een goede administratie is het analyseren van de cijfers. We bespreken samen met u de sterke punten én zwakke punten van uw onderneming en geven adviezen ter verbetering van uw bedrijfsvoering.

Daviottenweg 40
5222 BH  's-Hertogenbosch

Tel.: (073) 711 38 11
Fax: (073) 711 38 10

E-mail: info@eventusbonus.nl

Bedrijven

Fiscaal intermediair

Ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, zijn vanaf 1 januari 2005 wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICL) en de winst (inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB)). Voor de loonaangifte geldt deze verplichting vanaf 2006.